Mannekes Mannekes...

Kinderschrik.jpg

Een tentoonstelling over oude kinderprenten

Vandaag is Brepols een internationale speler in de wetenschappelijke uitgeverij. Boeken uitgeven doet het bedrijf sinds 1796. Het bracht ook heel andere producten op de markt: speelkaarten, sierpapier en... 'mannekes' of 'mannekesbladen'. Deze volks- en kinderprenten mikten op een breed publiek. Ze werden in zeer hoge oplagen verspreid en bieden een inkijk in de denkwereld van kinderen in de 19de eeuw.

Masterstudenten Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen maakten een keuze uit de verzameling mannekesbladen van
Brepols Publishers in Turnhout.
   Wat vertellen de prenten ons over de maatschappij van toen?
   Welke prenten spreken de studenten vandaag aan, en waarom?
   En waarom zou je ze blijven bewaren en verzorgen?

Mannekesbladen vertellen uiteenlopende verhalen. Toch ontdekten de studenten gemeenschappelijke thema's. Het resultaat van hun hoogst subjectieve selectie ontdek je door te klikken op de trefwoorden rechts op het scherm.

Intro